Download Thông tư 22 Bộ tài chính

Văn bản được download từ website chinhphu.vn

Thông tư 22 quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.