Văn bản được download từ website chinhphu.vn

Thông tư số 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Số/Ký hiệu 329/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/12/2016
Ngày có hiệu lực 01/03/2017
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư